ชื่อ - นามสกุล :นายเอ็ด คำพันธ์
ตำแหน่ง :รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :